کلی مطلب جور واجور از سینما و تکنولوژی گرفته تا صنعت گیم، برنامه نویسی و… بخوانید و نظرتون را در مورد هر مطلب پایین پست ارسال کنید.
روستای پاده در دو کیلومتری شرق روستای اسلام ‌آباد و چهار کیلومتری شمال شرقی شهرستان آرادان …