وب اپلیکیشن تحت فریم وورک React.js
مدت اجرای پروژه: 2هفته | خرداد 1399

وب اپلیکیشن – آزماطب

یک اپلیکیشن ساده جهت مدیریت سفارشات آزمایشگاهی طرف قرارداد کارفرما

Azma teb project