وب سایت شرکتی انجام شده با وردپرس
مدت اجرای پروژه : 2ماه | آذر الی بهمن ماه 1400

وب سایت شرکتی – Safes

وب سایت Safes (محصولات کنترل والدین و مدارس)

این شرکت آلمانی، تولیدکننده ی نرم افزار های نظارتی و مدیریت والدین و مدارس می باشد;

طراحی اولیه ی سایت و SEO توسط تیم ولیعصر انجام پذیرفت.

 

Safes project mockup