وب سایت و وب اپلیکیشن در زمینه فعالیت سرمایه گذاری بین المللی – کشور امارات 🇦🇪
مدت اجرای پروژه : سه ماه
وضعیت پروژه: پایان پذیرفته ✅

پروژه Bluewaves FX

وب سایت، پنل کاربری، پنل ادمین فرانت اند، بک اند و مدیریت پروژه توسط تیم ولیعصر انجام پذیرفته است.
تکنولوژی های استفاده شده: Next.js, Node.js, Express.js, MongoDB, React.js, Redis,