اپلیکیشن تحت وب چت بات (حوزه امنیت)
مدت اجرای پروژه: 4 روز | شهریور 1402

وب اپلیکیشن چت بات (حوزه امنیت)

در این پروژه تنها چت بات در سمت فرانت توسط تیم ولیعصر انجام شد. ربات با زبان پایتون نوشته شده است و در اصل یک هوش مصنوعی توسعه یافته است که پاسخ سوالهای امنیتی کاربران را میدهد.