پروژه فوتاب
وب سایت شرکتی، اپلیکیشن اندروید، اپلیکیشن PWA
زمان شروع پروژه: پائیز۹۸

پروژه فوتاب

پروژه فوتاب یک پروژه بزرگ و در حال توسعه می باشد. شاخص اصلی این پروژه ارائه آنلاین خدمات حمل بار به رانندگان و صاحبین بار و باربری ها می باشد.

لینک وب سایت در توضیحات کوتاه بالای صفحه می باشد. همچنین اپلیکیشن نیتیو و pwa انجام شده در این پروژه نیز از همان لینک قابل دانلود و تست می باشد.

نمایی از سایت فوتاب